Czuję się trochę odpowiedzialna za lisi los. Przyczyniam się w pewien sposób do ich popularności, więc wydaje mi się, że …