Tak się dzieje w lisim domu, ale nie mów nic nikomu.