Wpłynął na puchatego przestwór oceanu,
Lis nurza się w rudości i po ogon brodzi,
Śród fali serów pachnących, śród gomółek powodzi,
Omija oscypkowe ostrowy burzanu.

 AdamEr Lisiewicz