Ogarnął mnie nieogar. Jednak wiem, że nadchodzi piątek.
To chyba tyle, z rzeczy pewnych – co nie, liski?